© 2004 Lesoprema Rutar
Kontakt | Pravno obvestilo | O avtorjih
Biotik plus
Ležiš?e je v osnovi 7 conski latex. Ima najboljšo strukturo prilagajanja ležiš?a telesu. Conski latex ima po celem spalnem sistemu dolo?ene cone, ki se prilagajajo tako, da hrbtenica vedno ostane v ravnem položaju in ?loveku daje lagoden ob?utek. Ima posebno ugoden blagodejni masažni u?inek na telo in tudi v poletnih dneh zadržuje primerno temperaturo. Priporo?amo ga na togih in elektri?nih posteljnih mrežah. Ležiš?e je ozna?eno z znakom zelo priporo?ljivo.